Ministarstvo privrede KS objavilo još dva javna poziva za poticaje razvoju male privrede

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je još dva javna poziva za poticaje razvoju male privrede. Objavljeni su javni pozivi po programima Finansijski poticaj sa inkubacijom za novoosnovane poslovne subjekte i Poticaj direktnih stranih ulaganja - Podrška za osnivanje pravnog lica, čiji je osnivač strani ulagač. U protekloj godini intenzivno se radilo na adaptaciji prostora na Mašinskom fakultetu, gdje će biti smješten Centar za razvoj poduzetništva Javne ustanove Centar za napredne tehnologije Sarajevo, s namjerom da to bude mjesto gdje će se pružiti inkubacija novoosnovanim poslovnim subjektima. U skladu s tim planovima, kreiran je novi program "Finansijski poticaj sa inkubacijom za novoosnovane poslovne subjekte", a za koji su izdvojena ukupna finansijska sredstva u iznosu od 750.000 KM. Ovim programom predviđeno je da se za oko 25 subjekata male privrede koje su registrovale kreativne mlade osobe u 2024. godini, u skladu s odobrenim biznis planom, pruži pojedinačna finansijska podrška u iznosu do 30.000 KM, kao i podrška inkubacije u trajanju od jedne godine. Djelatnosti koje su obuhvaćene ovim programom su djelatnosti bliske CNT-u, i to su područja Informacija i komunikacija, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti. Prepoznajući značaj ulaganja stranih investitora, kreiran je program koji će stranim ulagačima ponuditi nešto što će Kanton Sarajevo učiniti mjestom u koje će investirati. Osmišljen je novi program - "Poticaj direktnih stranih ulaganja - Podrška za osnivanje pravnog lica, čiji je osnivač strani ulagač", a za koji je planiran ukupan iznos od 350.000 KM sa svrhom pružanja podrške direktnim stranim investicijama mikro, malih i srednjih preduzeća iz inostranstva, odnosno podrške za osnivanje pravnih lica sa sjedištem na području Kantona Sarajevo koja imaju većinski udio stranog pravnog lica. Predviđena je poticajna grant podrška po odabranom korisniku koja se u ovisnosti od ocjene prihvaćenog biznis plana, dodjeljuje u maksimalnom iznosu do 70.000 KM. Javni poziv će biti objavljen na engleskom i njemačkom jeziku. Javni pozivi su otvoreni do 3. augusta 2024. godine, a više informacija se nalazi stranici poticajimpks.ba