Ministarstvo privrede KS: Isplaćeni poticaji u poljoprivredi za prvu polovinu 2024. godine

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u prvoj polovini 2024. godine uspješno riješilo 879 zahtjeva za realizaciju novčanih poticaja u poljoprivredi. Od tog broja, za 683 poljoprivredna proizvođača već su isplaćena poticajna sredstva u iznosu od 2.330.732 KM, dok će za preostalih 196 korisnika poticaji u iznosu od 597.835 KM biti isplaćeni do kraja sedmice.

Do sada su poticaji isplaćeni za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka i gljiva u zatvorenom prostoru za prvi kvartal, dio zahtjeva za vlastiti uzgoj rasplodnih junica, tov junadi, muznih krava koje nisu u sistemu otkupa mlijeka i pilića, kompletno su isplaćeni zahtjevi za jesenju i zimsku plasteničku proizvodnju, kao i većina zahtjeva za plasteničku proizvodnju koja se odnosi na proljetnu sjetvu odnosno sadnju, zahtjevi za nabavku poljoprivredne mehanizacije i priključnih sredstava, te opreme u biljnoj i animalnoj proizvodnji.

Farmeri koji su kupili priplodne junice kroz kapitalne investicije također su obrađeni na terenu i isplaćena su novčana sredstva, dio zahtjeva koji je pristigao u proteklih sedam dana će biti obrađeni po ubrzanim procedurama, obzirom na to da je riječ o kapitalnim investicijama. Isplaćeni su i poticaji za četvrti kvartal i prvi kvartal za organizovani otkup svježeg kravljeg mlijeka, kao ć i dio zahtjeva za biljnu proizvodnju merkatilnih krompira, luka i žitarica.

Ministarstvo privrede KS nastoji isplaćivati poticaje u što kraćem vremenskom roku, nakon što zahtjevi budu zaprimljeni, kako bi se osiguralo da poljoprivredna proizvodnja ne bude ugrožena eventualnim nedostatkom sredstva kojima poljoprivredni proizvođači osiguravaju likvidnost. Do sada isplaćeni poticaji prelaze 29% od ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu, što pokazuje visok nivo realizacije u prvim mjesecima od donošenja odluke u aprilu.

U cilju da proces dodjele poticajnih sredstava bude u potpunosti transparentan, Registar korisnika poticaja u poljoprivredi Kantona Sarajevo redovno je ažuriran i dostupan javnosti na linku https://www.anticorrupiks.com/registar-korisnika-podsticaja-poljoprivred....

Odluku o novčanim poticajima za 2024. godinu, kao i rokove za podnošenje zahtjeva za određene prozivodnje, možete pronaći na linku: https://t.ly/x3jVA

Očekuje se da će sva planirana sredstva za poticaje poljoprivredi u iznosu od 10 miliona KM biti realizovana u potpunosti do kraja ove godine.