Lista Vlada KS: Komisija za rješavanje prigovora po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne neto plaće na nivou FBiH za mjesece juni i juli 2020. prihvatila 69, a odbila 180 prigovora

Vlada Kantona Sarajeva je na današnjoj vanrednoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju i prihvatanju Liste prihvaćenih prigovora poslovnih subjekata i Liste odbijenih prigovora poslovnih subjekata koji su iskazali prigovore na Listu objavljenih poslovnih subjekata koji ispunjavaju, odnosno ne ispunjavaju uvjete po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni i juli 2020. godine.

Podsjećamo da je Vlada KS 12. marta ove godine donijela Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje spomenutih prigovora po Javnom pozivu objavljenom na web stranici Ministarstva privrede KS 23. decembra 2020. godine, to jeste na navedene liste poslovnih subjekata objavljene su na stranici Ministarstva 19. februara 2021. godine.

Komisija je, u skladu s Rješenjem Vlade, a na osnovu člana 11. Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH za juni i juli prošle godine trebala razmotriti pristigle prigovore i u periodu od šezdeset dana sačiniti liste poslovnih subjekata koji ispunjavaju, odnosno neispunjavaju uvjete po analizirano Javnom pozivu.

Zaprimljeno je 249 prigovora, od kojih je devet bilo neblagovremeno, zbog čega nisu bili predmet razmatranja.

Od ukupnog broja prigovora Komisija je prihvatila 69, dok je 180 prigovora odbijeno.

„Od 69 osnovanih primjedbi, pet je prihvaćeno na osnovu dodatne provjere dokumentacije, dok je ostalih 64 prihvaćeno po osnovu dodatne provjere kod Porezne uprave Federacije BiH. Razlog zbog kojeg su one vršene je što prilikom prve obrade pristiglih prijava na Javni poziv nisu bili rasknjiženi svi porezi i doprinosi. Nakon dodatne provjere dobili smo ažurirane podatke Uprave i na osnovu njih smo ocijenili 64 prigovora osnovanim“, kazao je predsjednik Komisije Jusuf Brkić.