Ugovor br. 17-14-31236-20 o kupoprodaji motornog vozila1