Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava za Program 3.: "Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete"