Obavjest za proizvođače ozime pšenice i ječma

Proizvođačima ozime pšenice i ječma preporučujemo da pregledaju usjeve na moguće prisustvo uskolisnih i širokolisnih korova. U narednom periodu bi trebali izvršiti proljetni tretman sa herbicidima, a to se naročito odnosi na one koji nisu izvršili jesenji tretman. Kod primjene treba voditi računa da uskolisni korovi nebi trebali preći fazu 1-3 list, a širokolisni korovi 2-4 lista.
Naveščemo neke od herbicida koje možete koristiti za proljetni tretman vaših usjeva: Tornado Forte (pšenica, ječam, tritikal), Pallas 70WG, Alister New (pšenica), Tolurex 50 EC (pšenica, ječam), Biathlon 4D (pšenica, ječam, tritikal), ili neke druge preparate zavisno od zastupljenosti kod distributera koji su registrovani za promet fitofarmaceutskim sredstvima.
Herbicide primjeniti do završetka stadija busanja.
Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način, svako tretiranje je potrebno evidentirati.