Obavjest za proizvođače luka

Obavještavamo proizvođače luka da je potrebno izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti (Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bjele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći jedan od dozvoljenih fungicida.

Protiv plamenjače: Ridomil Gold MZ Pepite, Acrobat MZ WG, Galben M, Ortiva i dr.
Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva, Luna experience, Signum koji ima djelovanje i na bijelu plijesan. Fungicidima dodati okvašivač.
Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.