Obavjest za proizvođače jabuke i kruške

Predlažemo voćarima da izvrše pregled svojih voćnjaka (nasade jabuke i kruške) na moguće prisustvo krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha). Za tretiranje protiv krastavosti jabuke predlažemo sredstva na bazi: mankozeba, dodina, pirimetanila, metirama, didtianona ili cirama. Za suzbijanje pepelnice predlažemo zaštitna sredstva na bazi strobilurina, kao što su: Zato 50 WG, Zato plus, Tercel WG, Stroby DF i dr.

Vlasnike plantažnih nasada krušaka, upućujemo da izvrše kontrolu vršnog lišća zbog prisustva ličinki i jaja kruškine buhe (Psylla pyri). Ukoliko se utvrdi prisustvu kruškine buhe tada nakon cvjetanja predlažemo primjenu nekih od sljedećih insekticida: Vertimec 018 EC, Movento SC, Kraft 18 EC, Harpun, Apache i dr.
Primjena navedenih insekticida dopuštena je nakon cvjetanje radi zaštite pčela. Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.