Obavjest za povrtlare

Obavještavamo povrtlare da se bliži vrijeme rasđivanja povrća u zaštićanom prostoru. Obilno navodnjavanje presadnica dovodi vrlo često do razvoja plitkog korjena, pa još ako substrat nije dovoljno sterilisan, postoji velika mogućnost da presadnice budu izložene napadu patogenih gljivica. Najčešće zastupljene gljivice su iz rodova: Pythium, Verticillium, Rhyzoctonia, Sclerotinia, Alternaria, Botrytis, Fusarium i dr. Ukoliko dođe do infekcija presadnica, potrebno je iste iznijeti iz zaštićenog prostora i tretirati sa nekim od dozvoljenih fungicida kao što su: Previcur energy, Betanol, Proplant, Fonganil gold i sl.

Kada se presadnice prebace u plastenike poželjno bi bilo da poljoprivredni proizvođači u istim postave plave i žute ljepljive ploče kako bi se mogao pratiti napad određenih vrsta insekata. Ako dođe do pojave insekata, u tom slučaju koristiti ciljano insekticide na osnovu prisustva insekata na ljepljivim pločama.

Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.