Obavjest vlasnicima plantažnih nasada jabuke i kruške

Posljednja obavjest za zaštitu plantažnih nasada jabuke protiv uzročnika krastavosti (Venturia), upućena je 28.03.2019. godine. Obzirom na prosječne dnevne temperature i količinu oborina u proteklih nekoliko dana, već i manja količina oborina u narednim danima (>0,2 mm), uz dugotrajno vlaženje biljnih organa (>13 sati) može pri jutarnjim temperaturama (>10ºC) uzrokovati slabiju primarnu zarazu.

Cvatnja je jedan od najosjetljivijih razvojnih stadija svih voćnih vrsta, a osim mogućeg štetnog uticaja niskih temperatura i primjena većina sredstava za zaštitu bilja je tada ograničena zbog mogućeg negativnog uticaja na klijavost polena ili zbog potencijalnih opasnosti otrovnosti za oprašivače (pčele).

Zavisno od količine oborina, dužine vlaženja osjetljivih voćnih organa, izboru preparata za zaštitu bilja i razmaku od predhodne aplikacije, moguće je planirati naredne preventivne ili kurativne mjere zaštite nekim od registriranih fungicida. Preporučeni razmaci aplikacije u uvjetima ćestih oborina na osjetljivim sortama jabuke i kruške ne bi trebali biti veći od 4-6 dana.

Ne koristiti insekticide tokom cvjetanja jabuke i kruške

Važno: Od 1. januara 2019. godine zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu aktivne tvari imidakloprid i tiametoksam u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom.