Obavjest vlasnicima plantažnih nasada jabučastog voća

Nove oborine su najavljene u nedelju i tokom naredne sedmice, pa su moguće jače primarne zaraze uzročnicima krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis,Venturia pyrina). Zato preporučujemo da se obavi preventivno zaštitno prskanje sa nekim od sljedećih površinskih fungicida: Polyram DF, Mankozeb M -45, Dithane M -45, Chromodin S-65 WP, Captan WP 50, Merpan 50 WP, Delan 700 WDG, Kastor WP, Antracol 70 WG, Ziram 76 WG i sl). Prskanje obaviti po mogućnosti dan do dva prije oborina.

U nasadima, gdje se u ranijim godinama u jačoj mjeri pojavljivala bakterijska palež (Erwinia amylovora) može se umjesto površinskih organskih preparata još jednom koristiti neki od bakarnih preparata kao što je Cuprablau Z WP. Preporuka je da se koriste ako je jabuka u razvojnom stadiju mišije uši.

Takođe preporučujemo vlasnicima plantaža jabuke, koji su imali jake zaraze pupova u prošloj godini, da obavezno pregledaju svoje zasade i procjene stepen razvoja pepelnice (Podosphaera lecotricha), posebno gdje su zastupljene sorte idared i jonagold. Preporučujemo da se do početka cvjetanja izvrši tretiranje sa preparatima na bazi sumpora.

Dati prednost preparatima koji su najmanje puta korišteni.

Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.