Obavjest proizvođačima šljive

Obavještavamo proizvođače šljive da trebaju izvršiti zaštitno prskanje protiv uzročnika crvljivosti plodova (Grapholita funebrana) -šljivin savijač, jer je zabilježen kritičan let leptira, a što je registrirano na ASISS-i uređaju. Prva generacija se uspješno suzbija insekticidima poput: Afinex, Grom, Karate Zeon, Proteus, dok se druga generacija uspješno suzbija sa insekticidima kao što su Calipso i Decis. Djelotvorno je i suzbijanje u momentu napada gusjenica, tada koristimo hemijske preparate na bazi fosalona, klorpirifosmetila, piretroide ili neke druge regulatore razvoja kukaca.
Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način, svako tretiranje je potrebno evidentirati.