Obavjest proizvođačima luka

Preporučujemo proizvođačima crvenog i bjelog luka da pregledaju svoje usjeve na moguće prisustvo pojave bolesti te ako je uoče da provedu zaštitne mjere. Potrebno je izvršiti provjeru na moguće prisustvo plamenjače (Peronospora destructor), sive plijesni (Botrytis sp.), bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i hrđe (Puccinia allii).

Dozvoljeni preparati za suzbijanje plamenjače su: Ridomil gold, Ridomil Gold MZ, Pepite, Aliette flash, Neoram WG, Quadris, Folio gold i sl. Za suzbijanje bijele truleži i sive plijesni dozvolu imaju: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Signum, a preparati kao što su Folicur EW 250 i Signum mogu se koristiti i za suzbijanje hrđe. Za gore navedene bolesti mogu se koristiti i druga zaštitna sredstva koja su zastupljene u objektima koji se bave prometom fitofarmaceutskim sredstvima.

Najbitniji štetnik kod luka je Lukova muha (Delia antiqua), a najveće štete nanosi prva generacija. Štete pričinjavaju ličinke koje se unutar stabljike hrane njenim sadržajem. Lukova muha napada mlade biljke koje su još ne razvijene. Pojava imaga se može pratiti postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Simptomi se javljaju u vidu žućenja, uvenuća i sušenja srednjeg lista. Za zaštitu protiv lukove muhe mogu se koristiti zaštitna sredstva na bazi aktivne tvari: klorpirifos-etila, a unosi se u tlo neposredno prije sadnje u količini 2-3 kg/dulumu. Ako insekticid nije unešen prije sadnje, onda je potrebno zalivati mlade biljke luka sa sredstvom sljedećeg sadržaja: klorpirifos-etil plus ciperometrin koncentracija (0,15%), dimetoat koncentracija (0,15%). Po iznikloj biljci potrebno je utrošiti 0,5-1 dcl sredstva. Ako od ovih prskanja nije ništa urađeno, a desi nam se da imamo pojavu lukove muhe, onda preporučujemo zaštitno prskanje sa nekim od sistemičnih insekticida, u koncentraciji (0,15%) uz dodatak ovlaživača zbog voštane prevlake. Prilikom ovakvog vida zaštite naročito treba voditi računa o karenci.

Od ekoloških mjera primjenjuje se sadnja biljnih vrsta koje svojim mirisom tjeraju lukovu muhu. A kao takve su: kamilica, mrkva ,celer, menta, paradajz i sl.U zaštiti od lukove muhe jako se dobro pokazala primjena pepela od pelina, duhana, paprike, paradjza, maslačka kao i iglice od četinara.