Obavjest proizvođačima krompira

Najznačajnije bolesti krompira su: plamenjača (Phytophthora infestans) i crna pjegavost (Alternaria solani). Pojavi bolesti pogoduju toplo i vlažno vrijeme uz relativnu vlagu zraka iznad 90%. Za tretiranje se mogu upotrijebiti neki od sljedećih preparata: Ridomil gold MZ pepite, Infinito,Galben, Equation pro, Acrobat MZ WG, Proxanil 450 SC, Revus Pergado MZ, Manoxanil, Ranman 400 SC, Profilux i sl. Preparati kao što su Profilux i Acrobat MZ WG suzbijaju i plamenjaču i crnu pjegavost (Alternaria solani).

Najvažniji štetnik krompira je krompirova zlatica (Leptinitarsa decemlineata). Za njeno suzbijanje mogu se primijeniti neki od sljedećih preparata: Proteus 110 OD, Coragen 20 SC,Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Match 050 EC, Actara 25 WG, Alverde i sl.
Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način.
Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.