Obavijest za voćare - zimsko prskanje

Porastom temperature proteklih dana došlo je do ubrzanog kretanja vegetacije . Obavještavamo voćare da prate razvojni stadij pupova, kako bi u fazi bubrenja pupova izvršili prskanje primjenom bakarnih preparata. Kada se pupovi otvore, primjena bakarnih preparata može izazvati fitotoksičnost. Zimskim tretiranjem voćaka suzbijaju se mnogobrojne prezimjele forme štetnika kao što su: lisne, štitaste i krvave uši, crveni pauk, razni savijači, kruškina buha, šljivin moljac, a istovremeno se smanjuje pojava šupljikavosti i kovrdžavosti lista, bakterijski rak, kao i rogač šljive.

Zimsko tretiranje se izvodi u vrjeme mirovanja odnosno pred kretanje vegetacije, čim vremenske prilike dozvole. Koštičavo voće, kao malinu i kupinu treba tretirati nešto ranije jer ove voćne vrste kreću ranije sa vegetacijom.Tretiranje je najbolje obaviti kada su stabla voćaka suha i spoljna temperatura iznad 5-70 C, da bi se izbjeglo izmrzavanje.Potrebno je da se voćke dobro oprskaju (takozvano kupanje) sa svih strana, jer uzročnici bolesti prezimljuju kako na kori, tako i u rašljama grana i u pukotinama kore. Vrlo je važno da se osim hemijske zaštite voćaka, rezidbom odstrane sve suhe grančice i mumificirani plodovi jer se na taj način umanjuje izvor infekcije.

Za tretiranje se koriste preparati na bazi bakra i mineralna ulja. Preporučujemo da se koriste fabrički gotove kombinacije preparata na bazi bakra i mineralnih ulja.

Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.