Lista poslovnih subjekata koji ne ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za finansiranje dijela minimalne plaće za mjesec april i maj 2020.godine