Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo