JavnI poziv za odabir korisnika poticajnih grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2018. godinu.