Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo | Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo