Javni oglas za imenovanje na pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu"