Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Centra za napredne tehnologije u Sarajevu"