Zaustavimo ambroziju

Odlukom se propisuju mjere za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisiifolia L. („Službene novine FBiH“, br.89/11), utvrđuju osobe dužne da provode mjere i određuje nadzor nad provedbom. Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama: poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i vodnog zemljišta. Više o ambroziji
http://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/zaustavimo_ambroziju.pdf