SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Krizni štab za zarazne bolesti životinja obavještava javnost, na osnovu informacija dobivenih od Veterinarskog fakulteta, da je tip uzročnika ptičije gripe pronađenog kod zaraženih labudova u Pionirskoj dolini, virus H5N8.

Preciznije radi se o visoko patogenom virusu koji nije prenosiv na ljudsku populaciju, ali je prenosiv na ptice i pernatu živinu.

Vezano za novonastalu situaciju Veterinarska inspekcija i KJP "Veterinarska stanica" provode sve zakonom propisane mjere.

Ujedno, obavještavamo sve vlasnike peradarskih farmi otvorenog i zatvorenog tipa da se i dalje pridržavaju biosigurnosnih mjera, odnosno da spriječe svaki kontakt sa dviljim pticama.

Takođe se vlasnici životinja pozivaju da prijave svaku promjenu ili sumnju u pogledu smanjenog uzimanja hrane i vode, smanjene proizvodnje, a posebno uginuća životinja, nadležnoj Veterinarskoj inspekciji, KJP "Veterinarskoj stanici" ili Kriznom štabu, koji obavlja svakodnevnu dežuru od 08 do 20 sati u prostorijama Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1.Kontakt tel.033 562/122,fax 033/562 226.