Realizacija Projekta izgradnje vertikalnog transporta sa sistemom za osnježivanje i izgradnja vodovoda na planini Bjelašnici

Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić održao je danas sastanak sa načelnikom Općine Trnovo, direktorom KJP “ZOI '84” OCS d.o.o. Sarajevo, predstavnicima konzorcija izvođača radova na Projektu izgradnje vertikalnog transporta sa sistemom za osnježivanje na planini Bjelašnici SUPERSNOW, Poland, te predstavnicima projektantske kuće “Hidrotehnics” d.o.o. Sarajevo, na kojem se razgovaralo o mogućnosti spajanja projekata Izgradnja vertikalnog transporta sa sistemom za osnježivanje na planini Bjelašnici i projekta izgradnje vodovoda koji bi bio u funkciji vertikalnog transporta.

Ministar Šabić je istakao da je najveći dio posla završen, izabrani su izvođači, finansijska sredstva su planirana i spremna za realizaciju. Takođe, ministar je naveo da verikalnog transporta nema bez sistema za osnježavanje staza, a sistema za osnježavanje nema bez vodovoda, što je bila i tema ovog sastanka. Spojiti navedene projekte u jedan sistem i izabrati ekonomski optimalno rješenje. Nakon realizacije aktivnosti koje su dogovorene na sastanku vezano za navedene projekte, planirano je da početkom aprila započnu radovi, te da Bjelašnica postane veliko gradilište. Planirano je da se za 15-20 dana organizuje novi sastank sa predstavnicima konzorcija i ostalim učesnicima kako bi se utvrdio konačan dijagram aktivnosti.