Poticaj razvoja male privrede za 2017. godinu - Obavjest o Javnom pozivu

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 22/17 i dnevnom listu "Oslobođenje" dana 08.06.2017. godine objavilo Obavještenje o Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2017. godinu. Objavljen je potpuni tekst Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2017. godinu i Prijavni obrazac za svaki program obuhvaćen Javnim pozivom.

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Prijave se podnose nakasnije do 08.07.2017. godine direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1. Rezultati po Javnom pozivu objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i na web stranici Ministarstva.