Posjeta kompaniji Symphony d.o.o. u okviru programa postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo

"U okviru Saradničke mreže, kao dijela programa postinvesticione podrške Projekta LIFE, dana 20.09.2017. godine predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Agencije za promociju stranih investicija (FIPA), posjetili su kompaniju Symphony d.o.o. i razgovarali s generalnim direktorom Memić Harisom na temu unapređenja poslovnog okruženja i regulatorrne reforme, te jačanje konkurentnosti u Kantonu Sarajevo.

Direktor Haris Memić upoznao je goste s radom i planovima kompanije Symphony d.o.o. za naredni period u pogledu proširenja proizvodnih kapaciteta, novih ulaganja i novih zapošljavanja, te istakao da postoji mogućnost za dodatno unapređenje i razvoj, posebno ukoliko bi došlo do veće podrške privrednim subjektima.

Saradnička mreža je uspostavljena u cilju stvaranja mehanizma za identificiranje i što brže rješavanje otvorenih pitanja investitora kako bi se omogućio rast i razvoj kompanija u BiH, a time i doprinos održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo aktivno participira u Saradničkoj mreži i podržava njene aktivnosti u cilju pružanja podrške privrednim subjektima na teritoriji Kantona Sarajevo u njihovom rastu i razvoju i, u suradnji sa općinskim, entitetskim i institucijama na nivou BiH, sistemski pristupa otklanjanju prepreka sa kojima se investitori suočavaju u svom poslovanju, kako bi nastavili sa reinvestiranjem i poboljšali veze s lokalnom privredom.

Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u okviru projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo."