Posjeta kompaniji PAPIR SERVIS d.o.o. Sarajevo u okviru programa postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo

U okviru Saradničke mreže, kao dijela programa postinvesticione podrške Projekta LIFE, dana 12.06.2019. godine predstavnici Ministarstva Privrede Kantona Sarajevo i Općine Novi Grad, posjetili su kompaniju PAPIR SERVIS d.o.o. i razgovarali s direktoricom Nizamom Mirojević na temu unapređenja poslovnog okruženja i jačanje konkurentnosti u Kantonu Sarajevo.

Direktorica Nizama Mirojević upoznala je goste s radom i planovima kompanije PAPIR SERVIS d.o.o. za naredni period i istakla da postoji mogućnost za dodatno unapređenje i razvoj, posebno ukoliko bi došlo do veće podrške privrednim subjektima.

Saradnička mreža je uspostavljena u cilju stvaranja mehanizma za identificiranje i što brže rješavanje otvorenih pitanja investitora kako bi se omogućio rast i razvoj kompanija u BiH, a time i doprinos održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo aktivno participira u Saradničkoj mreži i podržava njene aktivnosti u cilju pružanja podrške privrednim subjektima na teritoriji Kantona Sarajevo u njihovom rastu i razvoju i, u suradnji sa općinskim, entitetskim i institucijama na nivou BiH, sistemski pristupa otklanjanju prepreka sa kojima se investitori suočavaju u svom poslovanju, kako bi nastavili sa reinvestiranjem i poboljšali veze s lokalnom privredom.

Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u okviru projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo."