Posjeta kompaniji Coca-Cola HBC

U okviru Saradničke mreže kao dijela programa postinvesticione podrške Projekta LIFE, predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Agencije za promociju stranih investicija i Općine Hadžići posjetili su kompaniju Coca-Cola HBC.

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnom poslovanju kompanije i budućim planovima, kao i o rješavanju otvorenih pitanja sa kojima se kompanija susreće u svom poslovanju u BiH. Saradnička mreža je uspostavljena u cilju stvaranja mehanizma za identificiranje i što brže rješavanje otvorenih pitanja investitora kako bi se omogućio rast i razvoj kompanija u BiH, a time i doprinos održivom ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo aktivno participira u Saradničkoj mreži i podržava njene aktivnosti u cilju pružanja podrške privrednim subjektima na teritoriji Kantona Sarajevo u njihovom rastu i razvoju i, u saradnji sa općinskim, entitetskim i institucijama na nivou BiH, sistemski pristupa otklanjanju prepreka sa kojima se investitori suočavaju u svom poslovanju, kako bi nastavili sa reinvestiranjem i poboljšali veze sa lokalnom privredom.

Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije, u okviru projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH „LIFE“, pruža tehničku pomoć Saradničkoj mreži i Programu postinvesticione podrške u Kantonu Sarajevo.