Obavjest vlasnicima plantažnih nasada jabuke

Proteklih dana zabilježene su temperature zraka iznad 20°C što je iniciralo početak cvatnje jabuke. U naredna 3 dana očekuju nas oborine, što pogoduje razvoju primarne zaraze uzročnika krastavosti jabuke (Venturia inaeqalis). Zadnja obavjest koju smo objavili, a vezano za uzročnika krastavosti jabuke je od 17.03.2017. godine, stoga potrebno je ponoviti preventivnu zaštitu. Preporučujemo da se primjene neki od sljedećih kontaktnih fungicida na bazi ditianona, kao što je Delan 700 WDG ili fungicida na bazi mankozeba (Star 80, Mankozeb, Dithane M 45, Pinozeb M-45, Dithane DG Neotec i sl). Prskanje obaviti po mogućnosti dan do dva prije oborina.
Takođe preporučujemo vlasnicima plantažnih nasada jabuke, koji su imali jake zaraze pupova u prošloj godini, da obavezno pregledaju svoje zasade i procjene stepen razvoja pepelnice (Podosphaera leucotricha), posebno gdje su zastupljene sorte idared i jonagold. Preporučujemo da se do početka cvjetanja izvrši tretiranje sa preparatima na bazi strobilurina kao što su: Zato 50 WG, Tercel WG, Stroby DF i sl. Dati prednost preparatima koji su najmanje puta korišteni. Preparate obavezno koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača, a praznu ambalažu potrebno je pohraniti na propisan način.