Obavjest proizvođačima strnih žita

Krajem zime, početak marta, preporučujemo da se obavi prva prihrana usjeva strnih žita sa azotnim đubrivima kao što je KAN, u količini od 100-150 kg/ha, posebno u usjevima koji su slabije kondicije.

Zbog vremenskih prilika tokom februara, relativno visoke temperature i česte oborine samim tim i veća zasićenost zemljišta vlagom, nije obavljeno zimsko suzbijanje korova. Krajem busanja potrebno je suzbijati dominantne korove u ozimoj pšenici kao što je pahovka (Apera) kao i zimske korove koji rastu iz sjemena. Pored pahovke od dominantnih korova izdvajamo: mišjakinju, divlji mak, poljsku ljubičicu, različak, mrtvu koprivu i dr. Zavisno od snadbjevenosti poljoprivrednih apoteka, preporučujemo neke od sljedećih herbicida: Filon, Stomp 330 E, Alistar Grande, Tornado Forte, Legato Plus, Tolurex SC, a njima dodati neki od herbicida za suzbijanje širokolisnih korova, kao što je Lorgan 20 WG. U ozimim usjevima pšenice gdje je manja zakorovljenost sa pahovkom može se koristiti samo Secator OD. Isti preparat jako dobro suzbija priljepaču (Galium).

Vremenske prilike zabilježene tokom februara 2017 godine, upućuju nas na mogući raniji razvoj bolesti kod ozimih žitarica. Zato savjetujemo proizvođače strnih žita da obiđu usjeve i da na osnovu zdravstvenog stanja usjeva, sredinom ili krajem marta planiraju primjenu fungicida.