Javni poziv - podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je dana 29.05.2017. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" objavilo Javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata - obrta na području Kantona Sarajevo. Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva. Prijave se podnose nakasnije do 28.06.2017. godine direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.