DEMANTIJ NA TEKST OBJAVLJEN NA PORTALU “PATRIA” 06.08.2017. GODINE

Poštovani,

Prije objavljivanja teksta na vašem portalu 06.08.2017. godine pod naslovom „Uposlenici Uprave za šumarstvo KS upozoravaju na milionski kriminal u ovom preduzeću“ trebali ste nas kontaktirati u cilju uzimanja našeg mišljenja i stava po tom pitanju od anonimnih uposlenika, provjere i vjerodostojnosti navoda iz teksta.

U vezi sa navedenim tekstom, ističemo da je ovo Ministarstvo na osnovu procjene sa terena, više desetina inspekcijskih zapisnika, mjesečnih i godišnjih izvještaja Uprave za šumarstvo došlo do saznanja da se bespravno posječe cca 30.000 m3 drvne mase koja potiče iz privatnih ili državnih šuma. Na osnovu navedenih saznanja o bespravnim sječama na području Općine Hadžići u 2016. godini ovo Ministarstvo pokrenulo je aktivnosti na zamjeni čuvara šuma po čuvarskim rejonima u cilju sprječavanja bespravnih sječa i drugih potupravnih radnji u šumama i na šumskom zemljištu. Kako autori zbog neznanja paušalno navode zamjenu čuvara šuma iz Ilijaša i Hadžića navodimo da su u Hadžiće trebali biti raspoređeni savjesni i istakuniti čuvari šuma sa područja Odjeljenja Centar (Općine Vogošća, Stari Grad, Novi Grad i Centar), Odjeljenja Ilijaš i Odjeljenja Trnovo uz uvažavanje blizine mjesta prebivališta i putne komunikacije ka Hadžićima (npr. autoput Krivoglavci – Vlakovo).

Vama na znanje i licima koja su napisala ovaj „tekst“, između ostalog, zamjenom čuvarskih rejona imali smo namjeru snimiti stanje i obim šumskih šteta jer se u toku zamjene čuvarskih rejona obavezno vrši primopredaja rejona, odnosno na terenu se pregleda stanje šumskih odjela i šteta i isto zapisnikom konstatuje, a na temelju čega bi se poduzele zakonom predviđene mjere. Međutim, zbog uloženih žalbi Agenciji za državnu službu na rješenja o rasporedu na nove rejone, od strane pojedinaca koji nisu željeli da se snimi stanje na terenu i utvrdi pravo činjenično stanje, zamjena čuvara šuma nije realizovana. Kako su pojedini čuvari šuma propuštali da obavljaju svoje poslove koji su Zakonom o šumama Kantona Sarajevo propisani, odnosno nisu adekvatno, blagovremeno i savjesno čuvali šume i šumsko zemljište ili su protiv istih podnošene disciplinske prijave koje su se temeljile na nizu negativnih zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju na terenu od strane šumarske inspekcije, to su i ocjenjeni sa negativnim ocjenama za svoj rad za 2015. i 2016. godinu.

Uzimajući u obzir zapisnike šumarske inspekcije te niz drugih saznanja sa terena ovo Ministarstvo će na osnovu detaljnih provjera i dokumentovanja činjeničnog stanja na licu mjesta, odnosno u šumi i na šumskom zemljištu, pokrenuti disciplinske postupke, prekršajne pa i krivične prijave protiv uposlenika Uprave za šumarstvo koji propuste da sankcionišu lica koja vrše besprave sječe ili dozvole licima da vrše protivpravne radnje u šumama na području Kantona Sarajevo.

Vama na znanje i vašim čitaocima, a kako se u tekstu pominje Almir Tanović, potrebno je naglasiti da je imenovani bio Načelnik odjeljenja za područje Općine Hadžići duži niz godina, sve do aprila 2017. godine, odnosno neposredni rukovodilac i čuvarima šuma protiv kojih se vode istražne radnje i koji su u skladu sa odredbama Zakona o državnim namještenicima suspendovani do okončanja sudskog postupka, a nad čijim radom je trebao da vrši neposredni nadzor i kontrolu. Naime, navodni dušebrižnik i zaštitar prirodnih resursa, kao rukovodilac je trebao blagovremeno poduzeti radnje iz svoje nadležnosti kako bi spriječio bespravne sječe ili krčenje šuma, ali je svjesno ili nesvjesno propustio isto.

U cilju zaštite šuma i boljeg organizovanja posla na čuvanju šuma, kao i boljeg obavljanja niza drugih stručnih aktivnosti novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, gospodin Tanović Almir rapoređen je na mjesto stručnog savjetnika za oblast šumarstva dok je na poziciju načelnika odjeljenja „Zapad“ raspoređen mr.sci Samir Fazlić. Naime, u cilju bolje organizacije i efikasnosti čuvara šuma novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede u Upravi za šumarstvo su formirana dva odjeljenja  „Zapad“ i „Sjever“ dok je starim pravilnikom bilo četiri odjeljenja. Obzirom da se vodi istraga o protupravnim radnjama u šumama i na šumskom zemljištu, smatramo da objavljeni tekst od anonimnih lica, kao i vaši komentari na isti, ometaju istragu nadležnih organa. Ističemo da je bilo neophodno odnosno da ste bili dužni navesti autore predmetnog teksta.