DEMANTIJ NA TEKST OBJAVLJEN NA PORTALU “PATRIA” 06.08.2017. GODINE | Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

DEMANTIJ NA TEKST OBJAVLJEN NA PORTALU “PATRIA” 06.08.2017. GODINE

Poštovani,

Prije objavljivanja teksta na vašem portalu 06.08.2017. godine pod naslovom „Uposlenici Uprave za šumarstvo KS upozoravaju na milionski kriminal u ovom preduzeću“ trebali ste nas kontaktirati u cilju uzimanja našeg mišljenja i stava po tom pitanju od anonimnih uposlenika, provjere i vjerodostojnosti navoda iz teksta.

U vezi sa navedenim tekstom, ističemo da je ovo Ministarstvo na osnovu procjene sa terena, više desetina inspekcijskih zapisnika, mjesečnih i godišnjih izvještaja Uprave za šumarstvo došlo do saznanja da se bespravno posječe cca 30.000 m3 drvne mase koja potiče iz privatnih ili državnih šuma. Na osnovu navedenih saznanja o bespravnim sječama na području Općine Hadžići u 2016. godini ovo Ministarstvo pokrenulo je aktivnosti na zamjeni čuvara šuma po čuvarskim rejonima u cilju sprječavanja bespravnih sječa i drugih potupravnih radnji u šumama i na šumskom zemljištu. Kako autori zbog neznanja paušalno navode zamjenu čuvara šuma iz Ilijaša i Hadžića navodimo da su u Hadžiće trebali biti raspoređeni savjesni i istakuniti čuvari šuma sa područja Odjeljenja Centar (Općine Vogošća, Stari Grad, Novi Grad i Centar), Odjeljenja Ilijaš i Odjeljenja Trnovo uz uvažavanje blizine mjesta prebivališta i putne komunikacije ka Hadžićima (npr. autoput Krivoglavci – Vlakovo).

Vama na znanje i licima koja su napisala ovaj „tekst“, između ostalog, zamjenom čuvarskih rejona imali smo namjeru snimiti stanje i obim šumskih šteta jer se u toku zamjene čuvarskih rejona obavezno vrši primopredaja rejona, odnosno na terenu se pregleda stanje šumskih odjela i šteta i isto zapisnikom konstatuje, a na temelju čega bi se poduzele zakonom predviđene mjere. Međutim, zbog uloženih žalbi Agenciji za državnu službu na rješenja o rasporedu na nove rejone, od strane pojedinaca koji nisu željeli da se snimi stanje na terenu i utvrdi pravo činjenično stanje, zamjena čuvara šuma nije realizovana. Kako su pojedini čuvari šuma propuštali da obavljaju svoje poslove koji su Zakonom o šumama Kantona Sarajevo propisani, odnosno nisu adekvatno, blagovremeno i savjesno čuvali šume i šumsko zemljište ili su protiv istih podnošene disciplinske prijave koje su se temeljile na nizu negativnih zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju na terenu od strane šumarske inspekcije, to su i ocjenjeni sa negativnim ocjenama za svoj rad za 2015. i 2016. godinu.

Uzimajući u obzir zapisnike šumarske inspekcije te niz drugih saznanja sa terena ovo Ministarstvo će na osnovu detaljnih provjera i dokumentovanja činjeničnog stanja na licu mjesta, odnosno u šumi i na šumskom zemljištu, pokrenuti disciplinske postupke, prekršajne pa i krivične prijave protiv uposlenika Uprave za šumarstvo koji propuste da sankcionišu lica koja vrše besprave sječe ili dozvole licima da vrše protivpravne radnje u šumama na području Kantona Sarajevo.

Vama na znanje i vašim čitaocima, a kako se u tekstu pominje Almir Tanović, potrebno je naglasiti da je imenovani bio Načelnik odjeljenja za područje Općine Hadžići duži niz godina, sve do aprila 2017. godine, odnosno neposredni rukovodilac i čuvarima šuma protiv kojih se vode istražne radnje i koji su u skladu sa odredbama Zakona o državnim namještenicima suspendovani do okončanja sudskog postupka, a nad čijim radom je trebao da vrši neposredni nadzor i kontrolu. Naime, navodni dušebrižnik i zaštitar prirodnih resursa, kao rukovodilac je trebao blagovremeno poduzeti radnje iz svoje nadležnosti kako bi spriječio bespravne sječe ili krčenje šuma, ali je svjesno ili nesvjesno propustio isto.

U cilju zaštite šuma i boljeg organizovanja posla na čuvanju šuma, kao i boljeg obavljanja niza drugih stručnih aktivnosti novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, gospodin Tanović Almir rapoređen je na mjesto stručnog savjetnika za oblast šumarstva dok je na poziciju načelnika odjeljenja „Zapad“ raspoređen mr.sci Samir Fazlić. Naime, u cilju bolje organizacije i efikasnosti čuvara šuma novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede u Upravi za šumarstvo su formirana dva odjeljenja  „Zapad“ i „Sjever“ dok je starim pravilnikom bilo četiri odjeljenja. Obzirom da se vodi istraga o protupravnim radnjama u šumama i na šumskom zemljištu, smatramo da objavljeni tekst od anonimnih lica, kao i vaši komentari na isti, ometaju istragu nadležnih organa. Ističemo da je bilo neophodno odnosno da ste bili dužni navesti autore predmetnog teksta.