Preliminarni prijedlog po Javnom pozivu za podnošenje prijava za Program "Podrška za pokretanje start up poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36-55 godina starosti", broj: 07-05-15-33159/23 od 17.07.2023. godine