Tourist trip organization licences

Name of licence bearer Address Telephone Fax E-mail Web Number of licence issued Date of licence issued Reasons for termination of licence validity Date of licence termination Data on licence revocation Date of licence revocation Licence status
Babić-Bisstours d.o.o. Zenica Sarajevo Sarači 77, Morića han 033 236 620 033 271 281 bbabic@biss-tours.ba http://biss-tours.ba 07-02-22-14934 2018-11-28 Active
Green Travel d.o.o. Džemala Bijedića 160 033 831 467 info@vize.ba 07-02-22-11364/19 2019-07-23 Active
Alaska d.o.o. Bosanskih gazija 33 061 032 561 07-02-22-12205/19 2019-10-03 Active
Zoom Travel d.o.o. Sarajevo Vogošćanskih odreda do broja 44 033 847 112 033 847 821 zoom-travel.com.marketing@zoom-travel.com http://zoom-travel.com 07-02-22-14157 2019-09-20 Active
Relax Tours d.o.o Sarajevo Alekse Šantića 5 033 263 190 033 263 190 relaxtours@relaxtours.com http://relaxtours.com 07-05-22-13579 2019-11-18 Active
Centrotrans Eurolines Agencija Centrotours Ferhadija 16 033 770 802 033 770 853 info@centrotrans.com http://centrotrans.com 07-05-22-13612 2018-10-02 Active
Bosnaexpres d.d. Doboj Jug Sarajevo Put života 2 033 209 680 033 209 680 info@bosnaexpres.ba http://bosnaexpres.ba 07-05-22-14178 2018-10-08 Active
Sirius Travel d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 5 033 550 940 033 550 941 siriustravel@bih.net.ba http://sirius-travel.ba 07-02-22-13756 2018-10-22 Active
V.I.P. Travels d.o.o. Sarajevo Zelenih beretki bb 033 443 900 033 271 801 vip_t@bih.net.ba http://viptravels.ba 07-05-22-13666 2018-11-05 Active
Mia Tours d.o.o. Sarajevo Trg djece Sarajeva 1 033 200 300 033 552 526 miatours@bih.net.ba 07-05-22-14377 2018-11-05 Active
"Putnička agencija FIBULA AIR TRAVEL AGENCY" Sarajevo Ferhadija 24 033 232 523 033 272 790 info@fibula.ba http://fibula.ba 07-05-22-1615 2018-11-05 Active
"Bosnian Holidays" d.o.o. Sarajevo Blažujski drum 40 033 761 600 033 761 601 info@bosnianholidays.ba http://bosnianholidays.net 07-05-22-17131 2018-09-12 Active
Jungle Travel d.o.o. Sarajevo Branilaca Sarajeva 20/II 033 552 552 033 552 551 info.junglebih@gmail.com http://jungletribe.ba 07-02-22-9594/19 2019-07-01 Active
UNILINE PLUS d.o.o. Ferhadija 2/I 033 218 260 033 226 092 Sarajevo@uniline-plus.ba http://uniline-plus.ba 07-02-22-8298/19 2019-07-01 Active
"NEBO-TOURS" d.o.o. Sarajevo Ćemaluša 6 033 551161 033 551 160 info@nebotours.ba 07-02-22-7126 2019-06-18 Active
TRAVEL PLUS d.o.o. Ferhadija 21 033 238 811 033 238 811 info@travelplus.ba http://travelplus.ba 07-02-22-8702 2019-06-11 Active
Bahrain Bosnia d.o.o. Real Bosnia Tours Kasindolska 44 Ulaz A 033 213 948 033 213 948 info@bahrainbosnia.com http://bahrainbosnia.com 07-02-22-6881/19 2019-06-05 Active
Putnička agencija "Meet Bosnia" d.o.o. Velika avlija 14 061 240 286 info@meetbosnia.com http://meetbosnia.com 07-02-22-5369 2019-05-03 Active
MSY-BH d.o.o Terezije bb 033 665 054 033 665 054 tarik.abhw@gmail.com 07-08-18-2610/20 2020-02-27 Active
Dream holidays d.o.o. Terezije bb 033 431 530 info@dreamholidays.ba http://dreamholidays.ba 07-08-22-19267/19 2020-01-06 Active
"Vivendi" d.o.o. Vrazova 4 033 259 205 033 259 205 info@vivendi.ba http://vivendi.ba 07-05-22-2709 2018-08-07 Active
"Kantić Touristik" d.o.o. Tešanj Sarajevo Put života 2 033 206 482 032 663 555 kantour@bih.net.ba http://kantic-touristik.com 07-05-22-3560 2018-09-13 Active
Tulip Travel d.o.o. Josipa Štadlera 7 033 200 727 033 200 727 info@tuliptravel.ba http://tuliptravel.ba 07-08-18-3047/20 2020-03-12 Active
City travel d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije 54 033 572 000 033 572 001 info@citytravel.ba 07-02-22-16005 2018-11-28 Active
"Zenith group" d.o.o. Sarajevo Nikole Šopa 9 033 836 622 033 838 629 info@zenithgroup.ba http://zenithgroup.ba 07-05-22-3397 2018-06-11 Active
Kompas-Sarajevo d.o.o. Titova 8 033 565 601 033 208 015 info@kompas.ba http://kompas.ba 07-05-22-2161 2018-06-11 Active
Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići Almy Travel 2 Sime Milutinovića 3 033 221 835 033 221 835 aranzmani@almytravel.ba http://almytravel.ba 07-05-22-1314 2018-06-13 Active
Travel centar d.o.o. Sarajevo Štosmajerova 1 033 214 633 033 214 633 travelcentar@bih.net.ba http://travelcentar.ba 07-02-22-14174 2018-12-20 Active
Buena vista d.o.o. Zenica Podružnica Sarajevo Branilaca Sarajeva 21 033 550 540 033 550 560 buenavista@bih.net.ba http://solazur.ba 07-02-22-17119 2019-01-28 Active
Viktorius d.o.o. Ferhadija 24 061 860 232 07-02-22-10084 2019-04-11 Active