Tourist trip organization licences

Name of licence bearer Address Telephone Fax E-mail Web Number of licence issued Date of licence issued Reasons for termination of licence validity Date of licence termination Data on licence revocation Date of licence revocation Licence status
“MEET BOSNIA” d.o.o. Velika avlija broj 14, Sarajevo 033/232369 info@meetbosnia.com http://www.meetbosnia.com 07-07-18-17174 Active
"Bosnian Holidays" d.o.o. Sarajevo Blažujski drum 40 033 761 600 033 761 601 info@bosnianholidays.ba http://bosnianholidays.net 07-05-22-17131 2018-09-12 Active
Centrotrans dd Putnička agencija Centrotours Ferhadija 16 033 770 802 033 770 853 info@centrotrans.com http://centrotrans.com 07-05-22-13612 2018-10-02 Active
Bosnaexpres d.d. Doboj Jug Sarajevo Put života 2 033 209 680 033 209 680 info@bosnaexpres.ba http://bosnaexpres.ba 07-05-22-14178 2018-10-08 Active
Sirius Travel d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 5 033 550 940 033 550 941 siriustravel@bih.net.ba http://sirius-travel.ba 07-02-22-13756 2018-10-22 Active
Mia Tours d.o.o. Sarajevo Trg djece Sarajeva 1 033 200 300 033 552 526 miatours@bih.net.ba 07-05-22-14377 2018-11-05 Active
M-97 d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 24 033 711 835 033 711 836 m97tours@gmail.com 07-05-22-13864 2018-11-14 Active
Let's Balkan d.o.o. Stupska bb 033 676 116‬ info@letsbalkan.com http://www.letsbalkan.com 07-02-22-15399 2018-11-15 Active
"Ard" d.o.o. Sarajevo Hamze Hume 4 033 533 662 033 944 220 info@ardtravel.ba http://ardtravel.ba 07-05-22-1371 2018-11-28 Active
Travel centar d.o.o. Sarajevo Štosmajerova 1 033 214 633 033 214 633 travelcentar@bih.net.ba http://travelcentar.ba 07-02-22-14174 2018-12-20 Active
"Vivendi" d.o.o. Vrazova 4 033 259 205 033 259 205 info@vivendi.ba http://vivendi.ba 07-05-22-2709 2018-08-07 Active
Prevoz putnika d.o.o. Zavidovići Almy Travel 2 Sime Milutinovića 3 033 221 835 033 221 835 aranzmani@almytravel.ba http://almytravel.ba 07-05-22-1314 2018-06-13 Active
“CITY TRAVEL” d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije broj 6/2, Sarajevo 033/572-000 info@citytravel.ba http://www.citytravel.ba 07-07-18-17278/22 Active
ZOOM TRAVEL d.o.o. Sarajevo Vogošćanskih odreda do broja 44, Sarajevo 033/847-112 info@zoom-travel.com http://www.zoom-travel.com 07-07-18-17100/22 Active
V.I.P TRAVELS d.o.o. Sarajevo Zelenih beretki bb, Sarajevo 033/443-900 vip_t@bih.net.ba http://www.viptravels.ba 07-07-18-16997/22 Active
Centrotrans d.d. Sarajevo Podružnica-Putnička agencija Centrotours Bulevar Meše Selimovića broj 97 033/770-801 info@centrotrans.com http://www.centrotrans.com 07-08-18-1359/23 Active
Centrotrans d.d. Sarajevo Podružnica Autobuska stanica Sarajevo Put života broj 8 033/770-801 info@centrotrans.com http://www.centrotrans.com 07-07-18-5562/22 Active
"PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY" d.o.o. Sarajevo Ferhadija broj 24 033/232-523 033/272-790 fibula@bih.net.ba http://www.fibula.ba 07-07-18-18029/22 Active
"NEBO-TOURS" d.o.o. Sarajevo Ćamaluša broj 6 033/551-161 033/551-160 nebotours@bih.net.ba http://www.nebotours.ba 07-07-18-17876/22 Active
"KANTIĆ-TOURISTIK" d.o.o. Tešanj Podružnica Sarajevo Put života broj 2 032/663-555 kantour@bih.net.ba http://www.kantic.ba 07-07-18-17131/22 Active
"ELITE TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Kovači broj 24 033/573-340 033/573-342 elitetravel@bih.net.ba http://www.elitetravel.ba 07-08-18-2227/23 Active
"DETOUR" d.o.o. Edhema Mulabdića broj 3 033/237-200 info@detour.ba http://www.detour.ba 07-07-18-17505/22 Active
"BABIĆ-BISSTOURS" d.o.o. Zenica Podružnica Sarajevo Sarači broj 77, Morića Han 033 236 620 bbabic@biss-tours.ba http://www.biss-tours.ba 07-07-18-17201/22 Active
"Ventura Travel Agency" d.o.o. Sarajevo Sime Milutinovića 3 033 555 111 033 555 111 sarajevo@vta.ba http://vta.ba 07-05-22-1960 2018-05-18 Active
Kompas-Sarajevo d.o.o. Titova 8 033 565 601 033 208 015 info@kompas.ba http://kompas.ba 07-05-22-2161 2018-06-11 Active
"Zenith group" d.o.o. Sarajevo Nikole Šopa 9 033 836 622 033 838 629 info@zenithgroup.ba http://zenithgroup.ba 07-05-22-3397 2018-06-11 Active
Buena vista d.o.o. Zenica Podružnica Sarajevo Branilaca Sarajeva 21 033 550 540 033 550 560 buenavista@bih.net.ba http://solazur.ba 07-02-22-17119 2019-01-28 Active
Viktorius d.o.o. Ferhadija 24 061 860 232 07-02-22-10084 2019-04-11 Active
"VAS Tour" d.o.o. Sarajevo Hamdije Kreševljakovića 40 062/521089 m.mehmeti@vasdream.com 07-04-18-17207/21 2021-12-28 Active
Bosnaexpres d.d. Doboj Jug Sarajevo Put života 2 033 209 680 033 209 680 info@bosnaexpres.ba http://bosnaexpres.ba 07-03-18-14249 2022-02-28 Active