Tourist trip organization licences

Name of licence bearer Address Telephone Fax E-mail Web Number of licence issued Date of licence issued Reasons for termination of licence validity Date of licence termination Data on licence revocation Date of licence revocation Licence status
“SaaN Travel” d.o.o. Sarajevo Azize Šaćirbegović bb/I 062/221-001 prodajasaantravel@gmail.com 07-08-18-14458/23 Active
"RELAX TOURS" d.o.o. Sarajevo Poslovnica II Sarajevo Zelenih beretki broj 22 033/263-330 relaxtours@relaxtours.com http://www.relaxtours.com 07-08-18-17010/22 Active
"PUTNIČKA AGENCIJA FIBULA AIR TRAVEL AGENCY" d.o.o. Sarajevo Ferhadija broj 24 033/232-523 033/272-790 fibula@bih.net.ba http://www.fibula.ba 07-07-18-18029/22 Active
"PROMO TOURS" d.o.o. Sarajevo Kemala Kapetanovića bb 033/655-346 info@promotours.ba http://www.promotours.ba 07-08-18-1372/23 Active
"PANGAIA" d.o.o. Terezije bb, Centar Skenderija 033/870-161 info@pangaiatravel.com http://pangaiatravel.com 07-08-18-13663/23 Active
"NEBO-TOURS" d.o.o. Sarajevo Ćamaluša broj 6 033/551-161 033/551-160 nebotours@bih.net.ba http://www.nebotours.ba 07-07-18-17876/22 Active
"MIA TOURS" d.o.o. Sarajevo Trg Djece Sarajeva broj 1 033/200-300 miatours@bih.net.ba http://www.miatours.ba 07-08-18-17668/23 Active
"M-97" d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana broj 24 033/711-835 m97tours@gmail.com http://www.m97tours.com 07-08-18-17735/22 Active
"KOMPAS-SARAJEVO" d.o.o.Sarajevo Maršala Tita broj 8 033/565-600 info@kompas.ba http://www.kompas.ba 07-07-18-17471/22 Active
"KANTIĆ-TOURISTIK" d.o.o. Tešanj Podružnica Sarajevo Put života broj 2 032/663-555 kantour@bih.net.ba http://www.kantic.ba 07-07-18-17131/22 Active
"ELITE TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Kovači broj 24 033/573-340 033/573-342 elitetravel@bih.net.ba http://www.elitetravel.ba 07-08-18-2227/23 Active
"Dream holidays" d.o.o. Terezija bb 033/431-530 info@dreamholidays.ba http://www.dreamholidays.ba 07-07-18-18910/22 Active
"DETOUR" d.o.o. Edhema Mulabdića broj 3 033/237-200 info@detour.ba http://www.detour.ba 07-07-18-17505/22 Active
"BUENA VISTA" d.o.o. Zenica Podružnica Sarajevo Branilaca Sarajeva broj 21 033/550-540 buenavista@bih.net.ba http://www.solazur.ba 07-07-18-1081/23 Active
"BEST TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Niže banje broj 2 033/741-017 info@besttravel.ba http://www.besttravel.ba 07-08-18-9581/23 Active
"BABIĆ-BISSTOURS" d.o.o. Zenica Podružnica Sarajevo Sarači broj 77, Morića Han 033 236 620 bbabic@biss-tours.ba http://www.biss-tours.ba 07-07-18-17201/22 Active
"AVY TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Azize Šaćirebegović bb PC PP7/1 033/942-888 agencija@avy-travel.ba http://avy-travel.ba 07-08-18-8413/23 Active
"ARD" d.o.o. Sarajevo Vrazova broj 4 033/533-663 ardtravel@bih.net.ba http://www.ardtravel.ba 07-08-18-16069/22 Active
"SIRIUS-TRAVEL" d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana broj 6 033/550-940 siriustravel@bih.net.ba http://www.sirius-travel.ba 07-08-18-18778/23 Active
"TRAVEL CENTAR" d.o.o. Sarajevo Strossmayerova broj 1 033/214-633 info@travelcentar.ba http://www.travelcentar.ba Active
"Ventura Travel Agency" d.o.o. Travnik Poslovna jedinica 1 Sime Milutinovića broj 3 033/555-111 info@ekskurzije.ba http://www.ekskurzije.ba 07-07-18-17359/22 Active
“MEET BOSNIA” d.o.o. Velika avlija broj 14, Sarajevo 033/232369 info@meetbosnia.com http://www.meetbosnia.com 07-07-18-17174 Active
“KOSMOPOLIT TRAVEL AGENCY” d.o.o. Zenica Podružnica Sarajevo-Novo Sarajevo Zmaja od Bosne broj 7 032/407-700 info@agencijakosmopolit.com http://www.agencijakosmopol 07-08-18-9616/23 Active
“CITY TRAVEL” d.o.o. Sarajevo Mula Mustafe Bašeskije broj 6/2, Sarajevo 033/572-000 info@citytravel.ba http://www.citytravel.ba 07-07-18-17278/22 Active
ZOOM TRAVEL d.o.o. Sarajevo Vogošćanskih odreda do broja 44, Sarajevo 033/847-112 info@zoom-travel.com http://www.zoom-travel.com 07-07-18-17100/22 Active
VICTORIUS d.o.o. Sarajevo Halači broj 1 033/533-303 studentski.pohodi@live.com 07-08-18-1695/23 Active
V.I.P TRAVELS d.o.o. Sarajevo Zelenih beretki bb, Sarajevo 033/443-900 vip_t@bih.net.ba http://www.viptravels.ba 07-07-18-16997/22 Active
UNILINE PLUS d.o.o. Sarajevo Ferhadija broj 2/I 033/218-260 sarajevo@uniline-plus.ba http://www.uniline-plus.ba 07-08-18-18254/23 Active
TRAVEL KING d.o.o. Bulevar Meše Selimovića broj 97 033/860-888 info@travelking.ba http://www.travelking.ba 07-08-18-14955/23 Active
Jungle Travel d.o.o. Sarajevo Branilaca Sarajeva broj 20/I 033/552-552 http://www.jungletribe.ba 07-08-18-17012/23 Active