Obavjest proizvođačima krompira

Proizvođačima krompira preporučujemo tretiranje protiv plamenjača krompira (Phytophthora infestans). Za tretiranje se mogu upotrijebiti neki od sljedećih preparata: Galben M, Acrobat MZ WG, Ridomil gold MZ pepite, Equation pro, Infinito, Revus, Nautile DG, Manoxanil, Reboot i dr.
Svako tretiranje je potrebno evidentirati, a ambalažu zbrinuti na pravilan način. Preparate koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača.