Horizon 2020, mobilnost istraživača i mogućnosti malih i srednjih poduzeća

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru u suradnji sa NCP BiH organizirali su Info dan na temu Horizon 2020, mobilnost istraživača i mogućnosti malih i srednjih poduzeća, 20. 04. 2015. u Mostaru.

Cilj info dana je bio predstavljanje informacija o programskom okviru HORIZON 2020 po posebnim tematskim područjima, sa posebnim naglaskom na mobilnost istraživača i učešće malih i srednjih poduzeća (MSP).

Više informacija o prijavi za program EU Horizon 2020 možete naći na web stranici  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ i http://ncp.ba/horizont-2020.aspx.