Nacrt zakona o poticaju razvoja male privrede

Javna rasprava održat će se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajat će 45 dana (Zaključak br. 01-02-24318/14 od 10.09.2014.).