Utvrđen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu.