Program razvoja male privrede

Stvaranje uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva zahtijeva razvojnu politiku kojom se obuhvataju aktivnosti unapređenja u različitim područjima od obrazovanja i nauke, stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta putem eliminisanja ili reduciranja administrativnih prepreka, ograničavanja antikonkurencijskih državnih intervencija do jačanja institucija poduzetništva, poslovne infrastrukture i regionalnog razvoja.

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva može se potaknuti stvaranjem povoljnih uvjeta i konteksta koji potiču rast i uspjeh takvih preduzeća. Na linku ispod prezentirano je nekoliko ključnih elemenata koji mogu dati doprinos u stvaranju povoljnih uvjeta za ravoj malih i srednjih preduzeća: