Preliminarni prijedlog po Javnom pozivu za podnošenje prijava za Program "Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata", broj: 07-05-15-33158/23 od 17.07.2023. godine