Preliminarni prijedlog izabranih korisnika_Javni poziv za dostavljanje prijava za finasiranje_sufinansiranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata KS