Preliminarni prijedlog izabranih korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava po Javnom pozivu za dostavljanje prijave za finansiranje/sufinansiranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu