Preliminarni prijedlog izabranih banaka za 2022. godinu