ODLUKA Vlade Kantona Sarajevo sa listama poslovnih subjekata koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove za finansiranje cijele ili dijela minimalne plaće za mjesec mart i april 2021.godine