Odluka o odobravanju i uplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (uFBiH) za mjesec juli, august i sptembar 2021., prema dopuni Liste