ODLUKA o odobravanju i isplati sredstava min.mj.plaće (Općina Srati Grad-april i maj 2020.g, Općina centar i Općina iLIDŽA-maj 2020.g sa listama prihvaćenih i odbijenih prigovora