Odluka o izboru korisnika sredstava po Javnom pozivu za dostavljanje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata u cilju očuvanja tradicionalnih i starih zanata u Kantonu Sarajevo za 2023. godinu