Odluka o izboru korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava po Javnom pozivu za podnošenje prijava za program „Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata