OBAVJEŠTENJE o produženju roka za dostavljanje prijava na Javni poziv za finansiranje cijele ili djela minimalne mjesečne neto plaće (uFBiH) za mjesec juli, avgust i septembar 2021.godine