Obavještenje o Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo

Na osnovu člana 4. stav (1) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/21), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 28/21 dana 15.07.2021. godine objavilo Obavještenje o Javnom pozivu za odabir korisnika poticajnih sredstava po programima za subvencioniranje-refundiranje troškova subjekata male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo, kojim su obuhvaćeni sljedeći programi:
1. Program: Subvencioniranje-refundiranje kamata po kreditu kod komercijalnih banaka
2. Program: Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, uvođenja/obnavljanja standarda
kvaliteta i digitalizacije poslovanja
3. Program: Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete
4. Program: Poticaj start up subjektima male privrede
5. Program: Poticaj razvoja ženskog preduzetništva

Ovim putem Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo obavještava subjekte male privrede koji po odnosnom javnom pozivu ostvaruju pravo učešća i podnošenja prijava na isti da od dana objave ovog Obavještenja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” teče rok od 30 dana za dostavljanje prijava po odnosnim programima iz javnog poziva. Prijavni obrazac u elektronskoj formi za svaki od programa iz ovog javnog poziva dostupni su na web stranici Ministarstva privrede uz cjelokupan tekst javnog poziva.